Единна информационна система за изпити и прием

Заявки от работодатели

Булстат Фирма Описание Файл
237 101545015 АХАТ+ ЕООД Подкрепящо писмо до директора на ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново за специалност "Програмно осигуряване". Фирма "АХАТ +" ЕООД има дългогодишен опит в сферата на доставка и поддръжка на интернет системи , техники и технологии , търговия. 4 Под.п..pdf
240 101545015 Ахат+ ЕООД Подкрепящо писмо от работодател Ахат + ЕООД за паралелка с професия - Програмист, специалност Програмно осигуряване. Подкрепящо писмо от работодател Ахат+ ЕООД.pdf
274 175142573 Пирин Пелет ЕООД Подкрепящо писмо до директора на ПГТ, Разлог за специалност Митническа и данъчна администрация Пирин Пелет ЕООД, гр. Разлог.pdf
276 101741260 "Електрик светлина " ООД Подкрепящо писмо за специалност "Електродомакинска техника " в ПТГ- Сандански. "Електрик светлина " ООД е фирма с основна дейност търговия , сервиз на електродомакинска техника и електрообзавеждане, строителство и ремонт в страната и чужбина Електрик-Светлина-ООД (1).pdf
278 204565312 Витани Транс - 5 ООД Подкрепящо писмо до директора на ПГТ, Разлог за специалност Спедиция, транспортна и складова логистика Витани Транс - 5 ООД.pdf
280 101070488 Санел АД Подкрепящо писмо за специалност "Металообработващи машини" в ПТГ- Сандански. Фирма Санел АД има дългогодишен опит в сферата на обработването/производството на различни видове изделия от метал и дърво. Дружеството е един от основните производители на крепежни елементи и метало-пресови изделия в България, с традиция в производството на винтове и гайки в съответствие с Български Държавен Стандарт и ДИН. Санел-АД (1).pdf
281 205052775 Ивал Карго ЕООД Подкрепящо писмо до директора на ПГТ, Разлог за специалност Спедиция, транспортна и складова логистика Ивал Карго ЕООД.pdf
284 040749071 Аронов 87 ЕООД Подкрепящо писмо за специалност "Металообработващи машини" в ПТГ- Сандански Фирма Аронов 87 ЕООД е с основна дейност в областта на металообработването, в производството на болтове, подпори, ИБО анкери, шпилки и извършване на различни видове услуги. Аронов-КТ.pdf
285 831033127 СУАБ СБА ЕООД Подкрепящо писмо до директора на ПГТ, Разлог за специалност Автотранспортна техника СУАБ СБА ЕООД.pdf
286 200607130 Реклама и дизайн ЕООД - гр.Гоце Делчев Писмо-подкрепа до СУ "Никола Вапцаров", гр. Хаджидимово от Реклама и дизайн ЕООД - гр.Гоце Делчев писмо-подкрепа_11012022(1) (3).pdf
287 202937486 ФЕРРО БАЛКАН ООД Подкрепящо писмо за специалност "Металообработващи машини" в ПТГ- Сандански. Фирма "Ферро Балкан " ООД е с предмет на дейност продажба на елементи и профили от ковано желязо и изработване на огради, парапети, навеси и всичко, което маже да се изработи от ковано желязо. Ферро-Балкан.pdf
288 204108349 Б И А КАРГО ТРАНС ООД Подкрепящо писмо до директора на ПГТ, Разлог за специалност Митническа и данъчна администрация Б И А КАРГО ТРАНС ООД.pdf
291 175319582 Камара на сторителите в България Подкрепящо писмо до Директора на ПГСАГ "Васил Левски", Благоевград за специалност "Строителство и архитектура" с код 5820101 и специалност "Архитектурна реставрация" с код 5810301. Фирмата е независима, доброволна, професионална  oрганизация, действаща като официален представител на строителните фирми в България. Участва в разработването на политики, стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им. Допринася за повишаването на заетостта и професионалната квалификация в строителния бранш. Изготвя програми за квалификация и преквалификация на работници, специалисти и ръководители в строителния бранш. Копие от подкрепящо писмо.pdf
332 200801498 Авджи- Лес ЕООД Подкрепящо писмо от работодател до директора на ОбУ"Братя Миладинови"с.Конарско за специалност Текстообработване,професия Оператор на компютър.Обект на дейността на фирма Авджи ЛЕС ЕООД-производство ,доставка и търговия с дървесина. подкрепящо писмо от работодател Авджи Лес ЕООД.pdf
348 101151038 Районна колегия на "Български зъболекарски съюз" Подкрепящо писмо до директора на ПГТЛП "Гоце Делчев", Благоевград за специалност "Асистент на лекар по дентална медицина" с код 7240101, професия "Асистент на лекар по дентална медицина" с код 724010 stanoviche---asisitent-dentalna-medicina.pdf
351 000014516 НЧ "Георги Тодоров 1885" Представител на индустриалния капитал в България /АИКБ/ . Заявил специалност "Програмно осигуряване" с код 4810101 и специалност "Икономическа информатика" с код 4820101 в ПГ "Никола Вапцаров" - град Белица , общ.Белица НЧ Георги Тодоров 1885 - гр.Белица.pdf
353 101682267 INFO design Подкрепящо писмо до директора на ПГТЛП "Гоце Делчев" Благоевград за специалност "Рекламна графика" с код 2140112, професия "Дизайнер" с код 214010 stanoviche - reklamna grafika.pdf
354 000003726 ПК "Рила планина" Предмет на дейност търговия на дребно. ПК "Рила планина" - грБелица е член на ОКС - Благоевград и ЦКС . Изпратили становище за подкрепа до директора на ПГ "Н.Вапцаров" - гр.Белица, общ. Белица за Специалност "Програмно осигуряване" с код 4810101 и специалност "Икономическа информатика" с код 4820101 ПК Рила планина - гр.Белица.pdf
356 176113293 Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите Подкрепящо писмо до директора на ПГТЛП "Гоце Делчев" Благоевград за специалност "Кетъринг" с код 8110603, професия "Ресторантьор" с код 811060 становище - кетъринг.pdf
361 201353592 МАО-2 ООД, с. Краище, общ. Белица Основна дейност - търговия на едро и дребно, хотелиерство и ресторантьорство, производство на мебели. Изпратили подкрепящо писмо до директора на ПГ "Н.Вапцаров" - гр.Белица, общ.Белица за Специалност "Програмно осигуряване" с код 4810101 и специалност "Икономическа информатика" с код 4820101 , становище за подкрепа по специалност "Програмно осигуряване" с код 4810101 и специалност "Икономическа информатика" с код 4820101 МАО-2 ООД , с. Краище, общ.Белица.pdf
369 101766145 ЛИФОЕТ - 2007 ЕООД, гр.Белица Доставка и поддръжка на интернет системи , куриерски услуги , строителство . Изпратили становище за необходимост от кадри и подкрепа до директора на ПГ "Н.Вапцаров" - гр.Белица, общ.Белица за Специалност "Програмно осигуряване" с код 4810101 и специалност "Икономическа информатика" с код 4820101за Специалност "Програмно осигуряване" с код 4810101 и специалност "Икономическа информатика" с код 4820101 ЛИФОЕТ - 2007 ЕООД, гр.Белица.pdf
370 101665235 СК "Бела Ица" Сроителна фирма с оснвна дейност строителство и ремонт на територията на община Белица- складова база , материали . Изпратил становище за подкрепа до директора на ПГ "Н.Вапцаров" - гр.Белица, общ.Белица за Специалност "Програмно осигуряване" с код 4810101 и специалност "Икономическа информатика" с код 4820101 СК Белла Ица.pdf
371 202536714 Студио за красота "E.V.A - СТИЛ" Подкрепящо писмо до директора на ПГТЛП "Гоце Делчев" Благоевград за специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" с код 8150102, професия "Фризьор" с код 815010 СТАНОВИЩЕ - фризьор.pdf
373 101545015 АХАТ+ЕООД Подкрепящо писмо - ОбУ "Христо Ботев", с.Дъбница за специалност "Програмно осигуряване". Фирма "АХАТ +" ЕООД има дългогодишен опит в сферата на доставка и поддръжка на интернет системи , техники и технологии , търговия. Подкрепящо писмо.pdf
458 201627506 ЮЗДП- град Благоевград Подкрепително писма от Югозападно държавно предприятие, седалище - град Благоевгард, за специалности "Горско и ловно стопанство" и "Горско стопанство и дърводобив" в ПЛТГ "Никола Вапцаров" -град Банско. ЮЗДП стопанисва горските територии на Югозападна България. ЮЗДП - подкрепително писмо.pdf
459 121442528 АИКБ Подкрепително писма от Асоциация на индустриалния капитал в България, за специалности "Горско и ловно стопанство" и "Горско стопанство и дърводобив" в ПЛТГ "Никола Вапцаров" -град Банско АИКБ - подкрепително писмо.pdf
482 811146612 "Омега Текстил" ЕООД Дейността на фирмата е за производство на облекло от текстил. В СУ "Антон Попов"-гр. Петрич ще се обучават ученици в дуална форма на обучение по специалност "Производство на облекло от текстил" Партньорско споразумение.pdf
484 201930688 МИКС АРТ ДИЗАЙН - ЕООД Подкрепящо писмо за паралелка "Графичен дизайн" на СУ "Христо Смирненски" - с. Кочан. Дейност на фирмата Компютърна графика, графичен дизайн, изработка на рекламни материали и табла. Подкрепящо писмо.pdf
501 000024987 Община Симитли Предмет на дейност на фирмата Административно-правно, информационно и техническо обслужване ОбУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Долно Осеново, общ. Симитли специалност код 4820201 "Икономическо информационно осигуряване", професия код 482020 "Оператор информационно осигуряване", професионално направление код 482 "Приложна информатика" подкрепящо писмо.pdf
522 101792133 Тийм Холидей ЕООД Предмет на дейност на фирмата е свързана с хотелиерството и ресторантьорството, подкрепя обучението на ученици от ГТ "Алеко Константинов" град Банско в паралелката по професия "Готвач". Тийм Холидей17012022.pdf
524 101085702 Съюз на туристическия бизнес в Банско Сдружение Съюз на туристическия бизнес в Банско, предмет на дейност защитава интересите на хотелиери, ресторантьори и туроператори на територията на община Банско, организация и участие на туристически борси в България и Европа. Подкрепя изучаването на професията "Готвач" в ГТ "Алеко Константинов" град Банско Турист. бизнес17012022.pdf
601 101159444 Бизнес Инкубатор Неправителствена организация подпомагаща развитието на малкия, средния и фамилен бизнес и селскостопанските дейности в района на гр. Гоце Делчев. Подкрепя изучаваните специалности в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев. ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев Специалности 1. "Ветеринарен техник" 2. "Агроекология" 3. "Автотратранспортна техника/Електрически превозни средства" 4. "Производство на кулинарни изделия и напитки" БИ.pdf
602 176986803 Областна дирекция по безопасност на храните гр. Благоевград Следи за спазването на законовите изискванията по отношение на - фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете; - ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях; - фуражите; Подкрепя изучаваната специалност "Ветеринарен техник" в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев. ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев Специалност "Ветеринарен техник" ОДБХ.pdf
604 202660893 Ветеринарна амбулатория д-р Нели Узунова Ветеринарномедицинска дейност, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях. Подкрепя изучаваната специалност "Ветеринарен техник" в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев. ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев Специалност "Ветеринарен техник" ВА.pdf
607 0000247450308 "Общинско предприятие за озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване" Озеленяване и поддръжка на зелени площи, отглеждане на цветя, оранжерия и цветен град. Подкрепя изучаваната специалност "Агроекология" в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев. ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев Специалност "Агроекология" ОПО.pdf
608 205570141 "Терра консулт 1970" ЕООД Търговия с препарати за растителна защита, минерални торове, почвени подобрители, биостимулатори. Извършване на почвени анализи и препоръки за торене, консултантски услуги. Подкрепя изучаваната специалност "Агроекология" в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев. ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев Специалност "Агроекология" Терра Консулт.pdf
609 101674615 "Никели" ООД Авторемонт на моторни превозни средства. Подкрепя изучаваните специалности "Автотранспортна техника" и "Електрически превозни средства" в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев. ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев Специалност "Автотранспортна техника / Електрически превозни средства" Никели.pdf
610 101789157 "Колийн" ООД Авторемонт на моторни превозни средства. Подкрепя изучаваните специалности "Автотранспортна техника" и "Електрически превозни средства" в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев. ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев Специалност "Автотранспортна техника / Електрически превозни средства" Колийн.pdf
611 202313070 "Стамат Попов - Матьо" ЕООД Обслужване на заведения за обществено хранене. Подкрепя изучаваната специалност Производство на кулинарни изделия и напитки" професия "Готвач" в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев. ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" СП.pdf
612 204462742 "СТО НА СТО" ЕООД Обслужване на заведения за обществено хранене. Подкрепя изучаваната специалност Производство на кулинарни изделия и напитки" професия "Готвач" в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев. ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" СС.pdf
633 201913856 "КАР АВТО ЕКСПРЕС" ЕООД Подкрепящо писмо до директора на ПГ по МСС , гр. Разлог, за специалност "Механизацияна селското стопанство". Фирмата е със седалище гр.Разлог .Извършва диагностика, ремонт и технически прегледи на леки и тежкотоварни автомобили. Специалност монтиор на селскостопанска техника КарАвто монтиор на селскостопанска техника.pdf
653 101056387 АВЕРС ЕООД Предмет на дейност - изграждане, поддържане и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия. Подкрепящо писмо за специалност"Възобновяеми енергийни източници", ПГЕЕ, гр. Банско. Аверс.pdf
657 121442528 АИКБ Организация на работодателите на национално ниво. Подкрепящо становище за специалностите "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране", "Системно програмиране", "Възобновяеми енергийни източници" и "Електрически превозни средства", ПГЕЕ, гр. Банско АСОЦИАЦИЯ ИНД.КАПИТАЛ.pdf
663 201053171 БИОЕНЕРДЖИ ЕООД Предмет на дейност - придобиване, изграждане, експлоатация и управление на енергийни обекти, производство на електроенергия от различни източници. Становище в подкрепа на специалност"Възобновяеми енергийни източници", ПГЕЕ, гр. Банско биоенерджи.pdf
666 205203825 ВИ-ЕН-АВТО ЕООД Предмет на дейност - автосервиз, годишни прегледи. Подкрепящо становище за специалността "Електрически превозни средства", ПГЕЕ, гр. Банско. ВИЕН АВТО.pdf
668 202577636 ВИСТА АЙ ТИ СЪРВИСИС ООД Предмет на дейност - програмни услуги, сервизна и ремонтна дейност. Писмо за подкрепа за специалностите "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране" и "Системно програмиране", ПГЕЕ, гр. Банско ВИСТА АЙ ТИ.pdf
669 205954067 ГИМАС 2000 ЕООД Предмет на дейност - Информационни технологии, компютри, периферни устройства, софтуерни продукти, сервизно обслужване. Становище в подкрепа на специалностите "Приложно програмиране", "Системно програмиране" и "Компютърна техника и технологии", ПГЕЕ, гр. Банско. ГИМАС.pdf
672 101749509 ИВЕС ЕООД Предмет на дейност - ремонт и поддръжка на автомобили. Подкрепящо писмо за специалността "Електрически превозни средства", ПГЕЕ, гр. Банско. Ивес ЕООД.pdf
673 101545015 АХАТ + ЕООД Фирма АХАТ + ЕООД има дългогодишен опит в сферата на доставка и поддръжка на интернет системи и нови компютърни технологии. Подкрепящото писмо е за специалност "Програмно осигуряване" в Об.У "Петър Берон",с.Лъжница,общ.Гоце Делчев Подкрепящо писмо от АХАТ +ЕООД.pdf
679 202015857 ИКЕМ Индустриален клъстер за "Електромобили". Подкрепящо становище за специалностите "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране", "Системно програмиране", "Възобновяеми енергийни източници" и "Електрически превозни средства", ПГЕЕ, гр. Банско ИКЕМ.pdf
682 202815280 ИНКО КЛИМА ЕООД Предмет на дейност - продажби и монтаж на климатични системи и всякакви електронни, отоплителни и водопроводни системи. Подкрепящо писмо за специалността "Възобновяеми енергийни източници", ПГЕЕ, гр. Банско. инко клима.pdf
696 101790737 МИС 70 ООД Предмет на дейност - далекосъобщителен оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез мрежа за пренос на данни без използване на ораничен ресурс и предоставяне на услуги чрез нея на територията на Репулика България. Подкрепящо писмо за специалностите "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране"и "Системно Програмиране", ПГЕЕ, гр. Банско Мис 70.pdf
701 206718881 НЕТАН 78 ЕООД Предмет на дейност - програмни и информационни услуги, поддръжка и ремонт на електронна техника, хардуер и софтуерни услуги. Становище в подкрепа на специалностите "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране" и "Системно програмиране " , ПГЕЕ, гр. Банско. Нетан 78.pdf
703 101678161 НИКПИ ЕООД Предмет на дейност - автосервизни услуги. Подкрепящо писмо за специалността "Електрически превозни средства", ПГЕЕ, гр. Банско. НИКПИ.pdf
707 101544447 ПОГЛЕДЕЦ ЕООД Предмет на дейност - производство на ел. енергия. Подкрепящо писмо за специалността "Възобновяеми енергийни източници", ПГЕЕ, гр. Банско погледец.pdf
722 204449012 ВИНСА-5 ООД 8 клас, спец. "Икономика и мениджмънт", НПГ "Димитър Талев" - Гоце Делчев Предмет на дейност KAФE AПEPATИB C ПPOДAЖБA HA AЛKOXOЛHИ И БEЗAЛKOXОЛHИ HAПИTKИ, CИPOПИ, COKOBE, HEKTAPИ, AЙPЯH, TOПЛO И CTУДEHO ПPЯCHO MЛЯKO, BCИЧKИ BИДOBE KAФE, ЯДKИ OT BCЯKAKЬB BИД- БAДEMИ, ЛEШHИЦИ, ФЪCTЪЦИ, OPEXИ, ПPOДAЖБA HA ГOTOBИ CЛAДKAPCKИ, ЗAXAPHИ И ШOKOЛAДOBИ ИЗДEЛИЯ; ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, HA ПИЦИ, ПAЛAЧИHKИ, ГOФPИ, TEЧEH ШOKOЛAД, KPEM KAPAMEЛ, ПPOДAЖБA HA PAЗHИ BИДOBE MEЗETA И CAЛATИ; TЬPГOBИЯ И ПPOДAЖБA HA ПPOMИШЛEHИ CTOKИ OБЛEKЛA, OБУBKИ, TPИKOTAЖ, ДOMAKИHCKИ УPУДИ, EЛEKTPOУPEДИ, BCЯKAKBИ CTOKИ ЗA БИTA, ПACMAHTEPИЯ, KИHKAЛEPИЯ И БИЖУTEPИЯ /БEЗ TAKИBA OT БЛAГOPOДHИ METAЛИ. подкр.писмо Винса-5.pdf
723 000014320 КС МЕТАЛ ЕООД Подкрепящо писмо до директора на ПГ по МСС , гр. Разлог, за специалност "Металорежещи машини". Фирмата е със седалище с.Баня община Разлог, МОЛ на фирмата е Костадин Стипцов. Дейноста на фирмата е изработване на детайли в машиностроенето.Производство и износ на детайлите като 80 процента е за Европейският пазар 20 процента за вътрешния пазар.Специалност машинен оператор. КС МЕТАЛ- Машинен оператор.pdf
726 101033513 АМИТИЦА ООД Подкрепящо писмо до директора на ПГ по МСС , гр. Разлог, за специалност "Агроекология". Фирмата е със седалище гр.Кресна. Дейността и е свързана с биологичното производство на екологично чисти култури, произвежда и предлага био зеленчуци и семена.През 2020 г. фирмата разширява дейността си чрез създаване на овощни насаждения , разработване на технологични карти, извършва анализ на почви с цел изготвяне на индивидуални програми за хранене на растенията.Специалност Агроекология. АМИТИЦА СПЕЦИАЛНОСТ АГРОЕКОЛОГИЯ.pdf
727 101545015 АХАТ+ ЕООД 8 клас, спец. "Компютърна техника и технологии", НПГ "Димитър Талев" - Гоце Делчев Предмет на дейност ПOKУПKA HA CTOKИ И/ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH И/ ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ И/ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA И/ ИЛИ OTДABAHE ПOД HAEM; ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, КОМПЮТЪРНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ;СЕРВИЗНИ И РЕМОНТНИ УСЛУГИ. подкр. писмо Ахат+.pdf
732 7212170003 ЗП Радослав Стоянов Подкрепящо писмо до директора на ПГ по МСС , гр. Разлог, за специалност "Производител на селскостопанска продукция". Животновъдният обект се намира на територията на община Разлог, в близост до с.Баня .Фирмата извършва дейност в областта на животновъдството и производство на продукти от животински произход.Специалност Фермер. ЗП Ради Стоянов Фермер.pdf
736 175813442 Сдружение ЕКО НЕВРОКОП 8 клас, спец. "Автоматизирани системи", НПГ "Димитър Талев" - Гоце Делчев Еко Неврокоп - Сдружение в подкрепа на бизнеса Подпомагане и съдействие за опазване на флората и фауната на територията на страната и региона; Съдействие за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание; Организиране директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда; Събиране и разпространение на информация, свързана с проблемите на околната среда. подкр. писмо Еко Неврокоп.pdf
740 101102016 КОНСУЛТАНСКА КЪЩА "ДАНЕКС" ООД 8 клас, спец. "Оперативно счетоводство", НПГ "Димитър Талев" - Гоце Делчев Предмет на дейност ПOKУПKИ HA CTOKИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH ИЛИ ПPEPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЬPГOBCK ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ; CTOKOB KOHTPOЛ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA; ЛИЗИHГ. CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, BKЛЮЧИTEЛHO OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO OTЧИTAHE И CЬCTABЯHE HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ ПO PEДA ЗA ЗAKOHA ЗA CЧETOBOДCTBOTO. подкр. писмо Данекс ООД.pdf
747 040206816 ЕТ ОАЗИС-А - ВАСИЛ АНГЕЛОВ 8 клас, спец. "Организация на туризма и свободното време", НПГ "Димитър Талев" - Гоце Делчев Предмет на дейност ТУРИЗЪМ - ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН; ХОТЕЛИЕРСТВО; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ СЪС СОБСТВЕН И НАЕТ ТРАНСПОРТ, НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТНИ КВАРТИРИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ЖИВОТНИ И ВНОС И ИЗНОС НА СЪЩИТЕ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОБМЯНА НА ВАЛУТА; ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ В ТУРИЗМА, АДМИСТРАТИВНАТА И КОМУНАЛНО-БИТОВАТА ДЕЙНОСТ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, НИСКО И ВИСОКО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. подкр. писмо Оазис-а.pdf
750 101615862 ПИРИН ТЕКС ПРОДАКШЪН ЕООД 8 клас, спец. "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", НПГ "Димитър Талев" - Гоце Делчев Предмет на дейност ПPOИЗBOДCTBO HA OБЛEKЛA; ПPOИЗBOДCTBO HA ПPOMИШЛEHИ И БИTOBИ CTOKИ; BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; TPAHCПOPTHA, PEKЛAMHA И ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA ИЛИ OTДABAHE ПOД HAEM; BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT И БAPTEP подкр. писмо Пиринтекс прод..pdf
760 101551993 "Строител 2001"ЕООД Покупко-продажби на стоки и търговско представителство и посредничество Становище Строител.pdf
801 204660454 Юнион интерактив ООД Подкрепящо писмо до директора на СУ ,,Св. Паисий Хилендарски", с. Абланица за паралелка с професия ,,Компютърен график" Юнион.pdf
802 201930688 ,,МИКС АРТ ДИЗАЙН" ЕООД Подкрепящо писмо до директора на СУ ,,Св. Паисий Хилендарски", с. Абланица за паралелка с професия ,,Компютърен график" МИКС АРТ ДИЗАЙН.pdf
803 206175784 ЕРА БИЛД 2020 ЕООД Подкрепящо писмо до директора на СУ ,,Св. Паисий Хилендарски", с. Абланица за паралелка с професия ,,Компютърен график" ЕРА БИЛД.pdf
816 202207131 "ГАБИ МАГ Дизайн" Подкрепящо писмо до директора на СУ "Св. ПаисийХилендарски", с.Първомай, за специалност "Графичен дизайн". Рекламна и медийна дейност - изработване на рекламни материали doc00179020220118123828.pdf
820 101531108 "Нет Плюс Петрич ООД" Подкрепящо писмо до директора на ПГМЕТ "Юрий Гагарин", гр. Петрич, за специалност "Телекомуникационни системи". "Нет Плюс" е телевизия, която се разпространява в Благоевградска област. Изготвя собствени рекламни и медийни продукти, изгравдане и експлоатацич на кабелни мреви, видео, телевизионно, радио и аудио разпространение и производство на материали. Netplus.pdf
843 101742347 Печатница Смилков ЕООД Предпечат, печат и реклама - "Графичен дизайн"-Пето СУ "Г. Измирлиев"- Благоевград Smilkov.pp.pdf
845 101670093 ВАМО ЕООД Продуцентска компания, реклама и дизайн-- "Графичен дизайн"-Пето СУ "Г. Измирлиев"- Благоевград BAMO-pp.pdf
847 201359442 Рекламна къща "ПТФ 98" ЕООД Реклама, дизайн, предпечат и печат-- "Графичен дизайн"-Пето СУ "Г. Измирлиев"- Благоевград reklamna.kyshta.pp.pdf
871 101545015 "Ахат+"ЕООД Фирма "Ахат+" ЕООД дава своето становище за подкрепа на една паралелка от професия "Системен програмист" в ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев. Фирмата е с дългогодишен опит в поддръжка, обслужване и доставка на компютри и компютърна техника и интернет. Подкрепящо писмо от ф-ма Ахат.pdf
879 121442528 АИКБ Подкрепително писмо от Асоциация на индустриалния капитал в България до ЗПГ"Климент Тимирязев ", Сандански за специалностите "Електронна Търговия", "Лозаровинарство", Организация на туризма и свободното време, "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки", "Спедиция,транспортна и складова логистика", "Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове" ЗПГ-асоциация.pdf
880 101759695 Хенитом ЕООД Подкрепящо писмо за специалност електронна търговия, ЗПГ"Климент Тимирязев", Сандански. 1. "Хенитом ЕООД производство и търговия на промишлени, битови, хранителни и селскостопански стоки, вътрешна и външна търговия. В последните години фирмата се занимава изключително с ИТ технологиите - продажбата, ремонта и поддръжката на компютри, лаптопи и други електронни устройства. Имат богат опит в електронната търговия и са директен представител на фирма JAR компютърс - една от големите фирми в сферата на ИТ в БЪЛГАРИЯ. 2. Асоциация на индустриалния капитал в България, гр. София, ул. "Тракия" № 15 ЗПГ-подкрепящо писмо_Хенитом.pdf
881 101638081 Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроперлаторите Подкрепящо писмо за специалности Организация на туризма и свободното време и Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове, ЗПГ"Климент Тимирязев", Сандански. 1. Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите, гр. Сандански, ул. "Македония" № 1, 101638081, Туризъм. Сандански е туристическа дестинация приемаща целогодишно много туристи и това предполага нуждата от кадри в областта. Сандански е водещ и в областта на СПА туризма. 2. Асоциация на индустриалния капитал в България, гр. София, ул. "Тракия" № 15 ЗПГ-подкрепящо писмо_Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите.pdf
882 101109893 Примо Трейд Подкрепящо писмо за специалност Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки, ЗПГ"Климент Тимирязев", Сандански. 1. "Примо Трейд" ЕООД, гр. Сандански, главен път Е-79, м. Друма, 101109893, продажба в страната и чужбина на стоки от собствено производство. Фирмата има нужда от специалисти, които да проверяват и да сертифицират качеството на стоките, които те продават, отговаряйки на БДС и други европейски стандарти. 2. Асоциация на индустриалния капитал в България, гр. София, ул. "Тракия" № 15 ЗПГ-подкрепящо писмо_Примо трейд.pdf
883 200645070 Немо Деливъри ЕООД Подкрепящо писмо за специалност Спедиция,транспортна и складова логистик, ЗПГ"Климент Тимирязев", Сандански. 1. "Немо Деливъри"ЕООД, гр. Сандански, ул. Асен Хадживасилев" № 12, 200645070, представителство и дистрибуция на стоки и услуги, извършване на транспортни услуги с тежкотоварни и лекотоварни автомобили, куриерски и карго услуги,, сделки по производство и продажба на преработена и непреработена селскостопанска продукция. Фирмата има голям опит в областта и недостиг от обучени кадри. 2. Асоциация на индустриалния капитал в България, гр. София, ул. "Тракия" № 15 ЗПГ-подкрепящо писмоНемо ДеливъриЕООД.pdf
884 000010311 Комплексна опитна станция,промишлена зона Подкрепящо писмо за специалност Лозаровинарство ЗПГ"Климент Тимирязев", Сандански. Комплексна опитна станция,промишлена зона, Сандански, 000010311, CEЛEKЦИЯ И ИЗПИTBAHE HA HOBИ COPTOBE, PAЗPAБOTBAHE HA TEXHOЛOГИИ ЗA OTГЛEЖДAHETO ИM, ЗAПAЗBAHE И OБOГATЯBAHE HA PACTИTEЛHИЯ ГEHOФOHД, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT B ЗEMEДEЛCKOTO ПPOИЗBOДCTBO, Опитната станция на САндански е една от водещите в България в областта на създаването на Растителни сортове и технологии, а Сандански все повече си връща славата на винарски район, което води до нуждата от специалисти в областта. 2. Асоциация на индустриалния капитал в България, гр. София, ул. "Тракия" № 15 ЗПГ-подкрепящо писмоКомплексна опитна станция,промишлена зона.pdf
1046 203057859 "Гогушев" ЕООД Подкрепящо писмо до директора на ПГМЕТ "ЮрийГагарин", гр. Петрич, за специалност "Автотранспортна техника". Авторемонтни дейности, търговия на стоки в обработен вид, търговско представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки. Gogushev.pdf
1051 202738566 "КАН-Н" ЕООД Подкрепящо писмо до директора на ПГМЕТ "Юрий Гагарин", гр. Петрич, за специалност "Маркетингови проучвания". Дейност в областта на маркетинга и рекламата, изготвяне на материали за разработване и провеждане на маркетингови кампании. Kandjikov.pdf
1053 202975031 "РВ Консулт и ЛД" ЕООД Подкрепящо писмо до директора на ПГМЕТ "Юрий Гагарин", гр. Петрич, за специалност "Маркетингови проучвания". Издаване на лицензи за международен транспорт на товари, съдействие за изготвяне на всякакъв вид транспортни документи и товарителници. Търговско представителство и посредничество, спедиционни и търговски сделки, рекламни, посреднически и информационни и програмни дейности и услуги. Rujkov Marketing.pdf
1055 200383807 ЕТ "ДИГ кар-2008" Димитър Карадалиев Подкрепящо писмо до директора на ПГМЕТ "Юрий Гагарин", гр. Петрич, за специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника". Извъряване на всички видове автоелектриюески, автомонтьорски и автотенекеджийски услуги, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност. Karadaliev.pdf
1056 101007600 "Транс-юг" АД Подкрепящо писмо до директора на ПГМЕТ "Юрий Гагарин", гр. Петрич, за специалност "Експлоатацияна автомобилния транспорт". Автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, спедиторска дейност, отдаване под наем на МПС. Transiug.pdf
1063 121396123 "Български пощи" ЕАД Подкрепящо писмо до директора на ПГМЕТ "ЮрийГагарин", гр. Петрич, за специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Изграждане и поддържане на национална пощенска мрежа, предоставяне на вътрешни и мешдународни пощенски услуги, преводна и разплащателна дейност, информационни и комуникационни услуги, маркетингова и производствена дейност за пощенски съобщения. Manikatov.pdf
1241 204966725 Роял Принт ЕООД Подкрепящо писмо до директора на СУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Симитли за специалност "Графичен дизайн". Фирмата има дългогодишен опит в създаване на рекламни продукти, цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти. Роял Принт ЕООД.pdf
1242 202670784 Имидж Фактори ЕООД Подкрепящо писмо до директора на СУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Симитли за специалност "Графичен дизайн". Фирмата има дългогодишен опит в създаване на рекламни продукти, цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти. Имидж Фактори ЕООД.pdf
1243 101509909 Сайберия ООД Подкрепящо писмо до директора на СУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Симитли за специалност "Графичен дизайн". Фирмата има дългогодишен опит в създаване на рекламни продукти, цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти. Сайберия ООД.pdf
1384 101753767 Интерлакс-БГ ЕООД Подкрепящо писмо до директора на ПГИТ "Проф. д-р Асен Алатаров", гр. Петрич за паралелка със специалност Организация на туризма и свободното време. Интерлакс-БГ ЕООД.pdf
1396 101712343 Консулт-Стоянова ЕООД Подкрепящо писмо до директора на ПГИТ "Проф. д-р Асен Алатаров", гр. Петрич за 1 паралелка Икономика и мениджмънт и 1 паралелка Икономическа информатика. Консулт Стоянова ЕООД.pdf
1417 203201409 ИНТЕР ФУУДС Подкрепящо писмо до директора на ПГИТ "Проф. д-р Асен Алатаров", гр. Петрич за паралелка със специалност Ресторантьор. ИНТЕР ФУУДС.pdf
1430 107584217 Транслогистик ООД Подкрепящо писмо за специалност код 8401101 "Спедиция, транспортна и складова логистика" в БПГ"Ичко Бойчев" Благоевград. Фирма Транслогистик е с предмет на дейност ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ C BCЯKAKЪB BИД TPAHCПOPT, CПEДИTOPCKИ И ЛOГИCTИЧHИ УCЛУГИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA Транслогистик ООД.pdf
1432 202263347 "Оттисс лифт груп" ЕООД Подкрепящо писмо до директора на БПГ"Ичко Бойчев" - Благоевград за специалност " Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" Фирма "Оттисс лифт груп" ЕООД е спредмет на дейност - проектиране, производство, доставка, монтаж, абонаментно поддържане и ремон на всякакви асансьори и повдигателни съоръжения. Сервизът прелага модернаизация и подмяна на почти всички елементи за асансьори кабина; табла за управление; повдигателни механизми; етажни бутониери; предпазни устройства; носещи въжета; електрически инсталация и други. ОТТИСС ЛИФТ ГРУП ЕООД.pdf
1434 831033127 "СУАБ - СБА" ЕООД Подкрепящо писмо до директора на БПГ"Ичко Бойчев" - Благоевград, за специалност "Автомобилна мехатроника" . Фирма "СУАБ - СБА" ЕООД е с предмет на дейност - Специализирани авторемонтни, автосервизни, транспортни, спедиционни (безколетни пратки) услуги; обучение на водачи на моторни превозни средства и мотоциклети; вътрешна и външна търговия; СУАБ - СБА ЕООД.pdf
1435 811198178 "ХАРД И СОФТ" ЕООД Подкрепящо писмо до директора на БПГ"Ичко Бойчев" - Благоевград за специалност "Компютърна техника и технологии" . Фирма "ХАРД И СОФТ" ЕООД е с предмет на дейност - TЪPГOBИЯ C KOMПЮTPИ И KOMПЮTЪPHA ПEPИФEPИЯ И AKCECOAPИ, CEPBИЗ И ПOДPЪЖKA, УPOЦИ ПO KOMПЮTЪPHA ГPAMOTHOCT. ХАРД И СОФТ ЕООД.pdf
1436 131434768 ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД Подкрепящо писмо до директора на БПГ"Ичко Бойчев" - Благоевград, за специалност "Електообзавеждане на производството" Фирма ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД осъществява дейности по обществено снабдяване с електрическа енергия, развитие на продукти и услуги, маркетинг и стратегия на продажбите, обслужване на клиенти на ниско и средно напрежение с общ и индивидуален подход. ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД.pdf
1440 040283780 "ВАНИКО" ООД Подкрепящо писмо до директора на БПГ"Ичко Бойчев" - Благоевград, за специалност " Машини и системи с цифрово програмно управление". Фирма "ВАНИКО" ООД е с предмет на дейност - ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ВАНИКО ООД.pdf
1461 204769521 ВАЛИНАЗ ЕООД Подкрепящо писмо до директора на БПГ "Ичко Бойчев" - Благоевград за специалност " Спедиция, транспорт и складова логистика". Фирма ВАЛИНАЗ ЕООД е с предмет на дейност спедиторска и логистична , всичко,което се отнася до транспорт Валиназ ООД.pdf
1463 203255467 ВИВЕН ЕООД Подкрепящо писмо до директора на БПГ "Ичко Бойчев" - Благоевград за специалност "Спедиция,транспортна и складова логистика". Фирма ВИВЕН ЕООД е с предмет на дейност - Спедиторски и логистични услиги. ВИВЕН ЕООД.pdf
1465 202960766 ИРИБОЗОВ ЕООД Подкрепящо писмо до директора на БПГ "Ичко Бойчев" - Благоевград за специалност "Спедиция,транспортна и складова логистика". Фирма ИРИБОЗОВ ЕООД е с предмет на дейност - спедиторски и складови услуги, снабдяване,дистрибуция, маркетинг ИРИБОЗОВ ЕООД.pdf
1466 204328466 ЕТ МИТЕВИ Подкрепящо писмо до директора на БПГ"Ичко Бойчев" - Благоевград, за специалност " Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" . Фирма ЕТ МИТЕВИ предмет на дейност - извършване на монтаж, ремонт, сервиз и абонаментно поддържане на всички видове кухненски, товарни, товаропътнически и стопански асансьорни уредби в жилищни, административни и стопански сгради ЕТ МИТЕВИ.pdf
1469 101727797 "ZETTECH" ЕООД Подкрепящо писмо до директора на БПГ"Ичко Бойчев" - Благоевград, за специалност "Компютърна техника и технологии". Фирма "ZETTECH" ЕООД е с предмет на дейност - Продажба и сервиз на телефони, таблети и компютърна техника. Консумативи, видеонаблюдение и всякакви решения за вашият дом или офис. ZETTECH ЕООД.pdf
1472 205334854 JV COMPUTERS ЕООД Подкрепящо писмо за специалност "Компютърна техника и технологии" . Фирма JV COMPUTERS ЕООД е с предмет на дейност професионална поддръжка на компютърни системи и периферни устройства JV COMPUTERS ЕООД.pdf
1474 200538664 ДИАМО ЕООД Подкрепящо писмо до директора на БПГ"Ичко Бойчев" - Благоевград, за специалност "Автомобилна мехатроника" . Фирма ДИАМО ЕООД е с предмет на дейност - Дългогодишна практика в автомобилните среди. История за състезатели, победи и състезания. Автосервиз за автомобили и техническа поддръжка. ДИАМО ЕООД.pdf
1512 204886193 СКИ РЕНТ ЕООД -БАНСКО Предмет на дейност на фирмата СКИ РЕНТ ЕООД е в областа на услуги в туризма, ски училище, ски гардероби , подкрепяща професията "Планински водач" в ГТ "Алеко Константинов" град Банско подкр. писмо Ски Рент_000421.pdf
1513 205661445 ЕЛЕНКОВ-ТОДОРОВ ООД - БАНСКО Предмет на дейност на фирма ЕЛЕНКОВ-ТОДОРОВ ООД гр. Банско е в областта на туризма, предлага услуги ски училище, ски гардероб, подкрепя професията "Плаанински водач" в ГТ "Алеко Константинов гр. Банско подкр. писмо Еленков_000422.pdf
1514 121604974 Агенция по заетостта Становище до директора на БПГ"Ичко Бойчев" - Благоевград за специалности "Компютърна техника и технологии" "Машини и системи с ЦПУ" "Автомобилна мехатроника" Спедиция,транспортна и складова логистика" "Електрообзавеждане на производството" "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" Агенция по заетостта се занимава с - регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа - посреднически услуги за осигуряване на заетост - съвместно участие с общините и работодателите в разработването общополезни дейности на местно и национално ниво - участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно -определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда - изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, -професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси) защита и запазване на заетостта организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него. Агенция по заетостта.pdf
1515 121619055 Асоцияция на Индустриалния капитал в България Становище до директора на БПГ"Ичко Бойчев" - Благоевград за специалности "Компютърна техника и технологии" "Автомобилна мехатроника" "Машини и ситеми с ЦПУ" "Спедиция,транспортна и кладова логистика" "Електрообзавеждане на производството" "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" Асоциацията на индустриалния капитал в България е организация на българските работодатели. Учредена е през 1996 г. и в нея членуват над 10 000 предприятия, осигуряващи работа на 500 000 души, както и над 80 браншови камари. Разполага с мрежа от регионални камари в 171 общини. Асоциация на индустриалния капитал.pdf
1518 121830616 Банка ДСК Подкрепящо писмо до ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград за специалност "Банково дело". Банката притежава пълен лиценз за банкови услуги. подкрепящо писмо от Банка ДСК.pdf
1524 101682149 Регионална стопанска камара - Благоевград Подкрепящо писмо до ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград за специалностите "Оперативно счетоводство", "Икономика и мениджмънт", "Икономическа информатика" и "Банково дело" подкрепящо писмо от РСК.pdf
1527 101034063 Търговско - промишлена палата - Благоевград Подкрепящо писмо до ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград за специалностите "Оперативно счетоводство+, "Икономика и мениджмънт", "Икономическа информатика" и "Банково дело". подкрепящо писмо от ТПП.pdf
1676 101723507 СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 8 клас, спец. Икономическа информатика Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев е единственото и най-голямо НПО, основано през 2006 година месец март. В него вече членуват близо 90 фирми от региона ни Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча с различен предмет на дейност. Мисията на Сдружението е да даде своя принос за развитието на икономиката в региона, повишаване на социалното и културно равнище на обществеността, преодоляването на безработицата чрез създаване на партньорства и изграждане на мрежи с други образователни институции. Подкрепядо писмо 2022 г.pdf
1684 000014199 "Елерокс Мениджмънт" Предмет на дейност на фирмата е свързана с хотелиерството и ресторантьорството, подкрепя обучението на ученици от РПГ "Никола Стойчев" град Разлог в паралелката по професия "Готвач" и "Хотелиер" подкрепящо писмо Мурите.pdf
1685 000014199 хотел "Севън Сийзън" Подкрепящо писмо до директора на РПГ "Никола Стойчев" за специалност "Организация на хотелиерството" и "Производство на кулинарни изделия и напитки" подкрепящо писмо Севън Сийзънс.pdf
1686 000014199 ЕТ"Олимп-Илия Вълканов" Подкрепящо писмо за специалност "Икономическа информатика" в РПГ"Никола СТойчев" подкрепящо писмо.pdf
1687 000014199 Магнетик Хед Технолоджи Предмет на дейност производство на компютърна техника. Подкрепя обучението на ученици в специалност "Икономическа информатика подкрепящо писмо МГ.pdf
1688 000014199 "Бизнес консулт-67" ООД Подкрепящо писмо до директора на РПГ "Никола Стойчев" за специалност "Икономическа информатика подкрепящо писмо Бизнесконсулт.pdf
1691 000014199 ВИО ПЕТ ЕООД Подкрепящо писмо за специалности "Производство на кулинарни изделия и напитки " и "Организация на хотелиерството" в РПГ "Никола Стойчев" подкрепящо писмо ВИО-ПЕТ.pdf